Obowiązujące w UE przepisy dotyczące etykietowania opon

EU předpisy o označení pneumatik

Przepisy zobowiązują producentów opon do zadeklarowania efektywności paliwowej, współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni oraz hałasu toczenia opon klasy C1, C2 i C3 (tj. opon montowanych głównie w samochodach osobowych oraz pojazdach do zadań lekkich i ciężkich).

Brak odpowiednich i porównywalnych danych dotyczących osiągów opon utrudnia klientom rozważenie tych czynników podczas podejmowania decyzji, szczególnie przy wymianie zużytego kompletu opon. Od 1 listopada 2012 r. dane o osiągach opon muszą być wystawione w punkcie sprzedaży opon oraz podane we wszystkich materiałach promocyjnych, takich jak katalogi, broszury i marketing internetowy.

Celem tego jest rozwój rynku w kierunku wydajniejszych paliwowo opon emitujących niższy poziom hałasu i przewyższenie norm, które już spełniają. Utoruje to również drogę konkurencji w zakresie poprawy osiągów i obniżenia cen, co z kolei spowoduje większe inwestycje w badania i rozwój.

(Źródło: Komisja Europejska)

System etykietowania opon Unii Europejskiej obejmuje trzy poniższe kryteria.

01. Efektywność paliwowa

EU předpisy o označení pneumatik

Efektywność paliwowa jest mierzona w oparciu o opór toczenia (RR) opon.

Opór toczenia to opór pojawiający się, gdy okrągły obiekt, taki jak piłka lub opona, toczy się po płaskiej powierzchni ze stałą prędkością po linii prostej. Opór taki jest powodowany głównie odkształceniem obiektu, odkształceniem powierzchni lub odkształceniem obu tych elementów.

Dodatkowe czynniki mające wpływ na opór toczenia to promień koła, prędkość, przyczepność oraz mikropoślizgi pomiędzy stykającymi się powierzchniami. W dużym stopniu efektywność paliwowa zależy od materiału koła lub opony oraz nawierzchni, po której pojazd się porusza.

KlasaPCR (C1)LTR (C2)TBR (C3)
ARRC ≤ 6.5RRC ≤ 5.5RRC ≤ 4.0
B6.6 ≤ RRC ≤ 7.75.6 ≤ RRC ≤ 6.74.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C7.8 ≤ RRC ≤ 9.06.8 ≤ RRC ≤ 8.05.1 ≤ RRC ≤ 6.0
Dbrakbrak6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E9.1 ≤ RRC ≤ 10.58.1 ≤ RRC ≤ 9.27.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F10.6 ≤ RRC ≤ 12.09.3 ≤ RRC ≤ 10.58.1 ≤ RRC
G12.1 ≤ RRC10.6 ≤ RRCbrak

Siedem klas: od G (najmniej efektywnej) do A (najbardziej efektywnej)

Efektywność może się różnić zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale różnica pomiędzy klasą G a A dla całego kompletu opon może obniżyć poziom zużycia paliwa nawet o 7,5% w przypadku samochodów osobowych lub więcej – w przypadku samochodów ciężarowych.


02. Przyczepność na mokrych nawierzchniach

EU předpisy o označení pneumatik

Przyczepność na mokrych nawierzchniach wskazuje osiągi hamowania opon i odnosi się do osiągów bezpieczeństwa samochodu. Opony o niskich oporach toczenia mają wysoką efektywność paliwową, ale niski stopień zapewniania bezpieczeństwa. Jest to spowodowane faktem, że opony o niskich oporach toczenia mają niską przyczepność na mokrych nawierzchniach. W związku z tym Rada Europejska wymaga od producentów opon, by podawali informacje na temat przyczepności opon podczas hamowania na mokrych nawierzchniach.

KlasaPCR (C1)LTR (C2)TBR (C3)
A1.55 ≤ G1.40 ≤ G1.25 ≤ G
B1.40 ≤ G ≤ 1.541.25 ≤ G ≤ 1.391.10 ≤ G ≤ 1.24
C1.25 ≤ G ≤ 1.391.10 ≤ G ≤ 1.240.95 ≤ G ≤ 1.09
Dbrakbrak0.80 ≤ G ≤ 0.94
E1.10 ≤ G ≤ 1.240.95 ≤ G ≤ 1.090.65 ≤ G ≤ 0.79
FG ≤ 1.09G ≤ 0.94G ≤ 0.64
Gbrakbrakbrak

Siedem klas – od G (najdłuższa droga hamowania) do A (najkrótsza droga hamowania)

Wyniki mogą się różnić zależnie od pojazdu i warunków jazdy, ale w przypadku pełnego naciśnięcia pedału hamulca różnica pomiędzy klasą G a A dla zestawu czterech identycznych opon może spowodować drogę hamowania krótszą o nawet 30% (np. dla typowego samochodu osobowego jadącego z prędkością 80 km/h droga hamowania może być krótsza nawet o 18 m).


03. Poziom hałasu

EU předpisy o označení pneumatik

Zewnętrzne poziomy hałasu są mierzone w decybelach (dB) i oznaczane w trzech kategoriach (należy odnieść się do czarnych pasków po lewej). Więcej czarnych pasków oznacza, że opony wytwarzają większy hałas na drodze.

EU předpisy o označení pneumatik

Oprócz wartości głośności opony podanej w decybelach (db(A)) piktogram wskazuje również, czy hałas wytwarzany przez oponę podczas toczenia znajduje się powyżej przyszłej wartości granicznej dla Europy (trzy czarne paski = opona raczej głośna), do 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej dla Europy (dwa czarne paski = opona o przeciętnym poziomie głośności) czy też więcej niż 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej dla Europy (jeden czarny pasek = opona cicha)..