EU předpisy o označení pneumatik

EU předpisy o označení pneumatik

Dle předpisů je každý výrobce pneumatik povinen na svých produktech uvádět míru úspory paliva, míru přilnavosti na mokré vozovce a míru valivé hlučnosti pro pneumatiky třídy C1, C2 a C3, což jsou především pneumatiky, určené pro osobní vozidla, nízkotonážní a vysokotonážní užitková vozidla.

Před zavedením EU předpisů bylo pořizování nových pneumatik pro spotřebitele značně obtížné, protože zmíněné vlastnosti, které hrají v porovnávání produktů různých výrobců klíčovou roli, nebyly vůbec k dispozici v podobě přehledně porovnatelných údajů. Od 1. listopadu 2012 musí být tyto výkonnostní údaje k dispozici na každé pneumatice v podobě jednotného energetického štítku a to nejen na produktech samotných, ale také ve všech propagačních materiálech, např. v katalogu, produktovém letáku či na webových stránkách.

Cílem je vést transformaci trhu směrem k produktům, vykazujícím vyšší míru úspory paliva, bezpečnosti, nižší míru hlučnosti v porovnání s běžnými, dnes standardně dosaženými hodnotami. Toto opatření se zajisté projeví v rozhodování se mezi pneumatikami jednotlivých výrobců. V rámci provozu vozidla se stane výkon a cena rozhodujícím faktorem. Zvýšená poptávka po těchto produktech se také projeví v podobě investic výrobců pneumatik do výzkumu a vývoje.

(zdroj: Evropská komise)

EU energetické označení pneumatik spočívá ve třech následujících kritériích

01. Účinnost úspory paliva

EU předpisy o označení pneumatik

Účinnost úspory paliva se měří pomocí valivého odporu (RR) pneumatik.

Valivý odpor je odpor, který se vyskytuje při valení kulatého objektu, například míče či pneumatiky, po plochém povrchu se stabilní rychlostí směrem rovně. Valivý odpor vzniká deformací objektu, deformací plochého povrchu nebo obou.

Další faktory, které valivý odpor ovlivňují, je rádius kola, rychlost pohybu vpřed, tření o povrch a relativní mikro-skluz mezi povrchem a kontaktní plochou objektu. Velmi záleží na materiálu kola, pneumatiky a druhu vozovky.

TřídaPCR (C1)LTR (C2)TBR (C3)
ARRC ≤ 6.5RRC ≤ 5.5RRC ≤ 4.0
B6.6 ≤ RRC ≤ 7.75.6 ≤ RRC ≤ 6.74.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C7.8 ≤ RRC ≤ 9.06.8 ≤ RRC ≤ 8.05.1 ≤ RRC ≤ 6.0
Dnepoužívá senepoužívá se6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E9.1 ≤ RRC ≤ 10.58.1 ≤ RRC ≤ 9.27.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F10.6 ≤ RRC ≤ 12.09.3 ≤ RRC ≤ 10.58.1 ≤ RRC
G12.1 ≤ RRC10.6 ≤ RRCnepoužívá se

Sedm tříd od A (nejúspornější) po G (nejméně úsporné)

Účinek úspory paliva se může lišit mezi typy vozidel a dle různých povětrnostních podmínek na vozovce, avšak rozdíl mezi třídou A a G kompletní sady pneumatik se může projevit rozdílem spotřeby paliva až o 7,5% v případě osobních vozidel, a mnohem vyšším rozdílem v případě nákladních vozidel.


02. Přilnavost na mokré vozovce

EU předpisy o označení pneumatik

Přilnavost na mokré vozovce vypovídá o výkonnosti brzdění pneumatik za těchto podmínek a týká se bezpečnosti celého vozidla. Pneumatiky s nízkým valivým odporem mohou sice vést k úspoře paliva, avšak mají bezpečnostní problém spočívající v nízké míře přilnavosti k mokré vozovce. V důsledku toho Evropská rada vyžaduje od výrobců pneumatik vyznačovat na svých produktech také informaci o přilnavosti pneumatik při brzdění na mokré vozovce.

TřídaPCR (C1)LTR (C2)TBR (C3)
A1.55 ≤ G1.40 ≤ G1.25 ≤ G
B1.40 ≤ G ≤ 1.541.25 ≤ G ≤ 1.391.10 ≤ G ≤ 1.24
C1.25 ≤ G ≤ 1.391.10 ≤ G ≤ 1.240.95 ≤ G ≤ 1.09
Dnepoužívá senepoužívá se0.80 ≤ G ≤ 0.94
E1.10 ≤ G ≤ 1.240.95 ≤ G ≤ 1.090.65 ≤ G ≤ 0.79
FG ≤ 1.09G ≤ 0.94G ≤ 0.64
Gnepoužívá senepoužívá senepoužívá se

Sedm tříd od A (nejkratší brzdná vzdálenost) do G (nejdelší brzdná vzdálenost)

Účinek se může lišit mezi různými typy vozidel a různými povětrnostními podmínkami na vozovce. Avšak v případě brzdící vzdálenosti do úplného zastavení může rozdíl mezi třídou A a třídou G úplné sady identických pneumatik obnášet až 30%. Např. typické osobní vozidlo jedoucí rychlostí 80 km/h má v případě pneumatik s třídou A až o 18 m kratší brzdnou vzdálenost.


03. Míra hlučnosti

EU předpisy o označení pneumatik

Hlučnost ve venkovních prostorách se měří v decibelech (dB) a udává se ve třech kategoriích (viz počet černých sloupců na levé straně). Více černých oblouků znamená, že pneumatika je hlučnější.

EU předpisy o označení pneumatik

Dodatečně k údaji o hlučnosti v decibelech (dB(A)) piktogram zobrazuje, zdali pneumatikou generovaný stupeň hlučnosti překračuje v budoucnu plánované evropské mezní hodnoty (tři černé čárky = hlučnější pneumatiky) či nepřekračuje zmíněné mezní hodnoty v rozmezí do 3 dB (dvě černé čárky = průměrně hlučná pneumatika) či nepřekračuje zmíněné mezní hodnoty o více než 3 dB (jedna černá čárka = tichá pneumatika).